Hjælp til ordblinde

Dette indlæg er sponsoreret.

Sådan får du hjælp til ordblindhed

Der kan være flere problemer forbundet med ordblindhed, både for voksne og børn. Det kan for det første være ret tabubelagt, fordi den lidt længerevarende omsætning af bogstaver til lyde kan betyde, at andre mennesker ser én som mindre begavet.

Derudover kan det generelt føre til, at man har svært ved at udtrykke og formulere sig både skriftligt og mundtligt. Derfor er det en fordel, hvis man opdager det så hurtigt som muligt, så man som ordblind kan få de bedste forudsætninger for den fremtidige skolegang. Der er visse kendetegn på ordblindhed, som gør det nemmere at opdage i en tidlig alder.

 

Denne hjælp kan du få

Der findes forskellige måder at få hjælp til din eller dit barns ordblindhed. Ofte kan og skal barnets skole være behjælpelige med at lægge en plan for at skaffe den nødvendige hjælp. Der findes for eksempel rigtig mange hjælpemidler, som kan indsættes på computeren, og som kan hjælpe personer med ordblindhed med at blive bedre til at læse og stave. De følgende programmer kan anvendes på den måde:

  • AppWriter
  • CD-Ord 10
  • IntoWords
  • Nota

Disse programmer tilbyder alle værktøjer, der kan gøre det nemmere at lære at læse eller stave. Derudover kan det være en god ide at få ekstra undervisning, så man får den nødvendige opmærksomhed omkring sin ordblindhed.

 

Der er ingen skam i at være ordblind

Det er vigtigt at understrege, at der ikke bør være nogen skam forbundet med at være ordblind eller have læsevanskeligheder. Som barn kan man hurtigt komme til at føle sig udenfor og anderledes, og her er det forældrenes og lærernes opgave at guide barnet til at forstå, at det ikke er unormalt. Og med de ovennævnte hjælpemidler er det muligt at reducere ordblindheden betydeligt.