Lær at håndtere konflikter i familien

Alle familier oplever konflikter. Nogle konflikter er større end andre konflikter samtidigt med, at konflikterne håndteres forskelligt fra familie til familie. Uanset hvad, så døjer alle familier med konflikter i en eller andre grad. Familier med mange nye samt tilbagevendende problematikker og konflikter bør dog gøre noget konstruktivt for at finde den rette rytme igen, så konflikterne ikke går ud over hverken børnene eller ægteskabet. Her er det desværre ikke nok blot at tage på ferie og glemme hverdagens problemer, da de blot vil ramme igen og muligvis endnu hårdere, når hverdagen starter igen. Disse familier bør i stedet række ud efter rådgivning og coaching i København eller andre byer i Danmark, hvor der findes specialiserede coaches inden for familierådgivning.

 

Sådan fungerer familierådgivning

I kan som familie lære at håndtere konflikter ved at modtage professionel familierådgivning i København eller anden by i nærheden af jeres hjem. Familierådgivning fungerer ved, at I bliver tilknyttet en familiespecialiseret coach, som i flere omgange vil afholde samtaleterapi, som er tilpasset til jeres families individuelle forhold. Samtaleterapien kan både foregå for alle familiens medlemmer samt med én eller flere familiemedlemmer ad gangen alt efter behovet. I samtaleterapien gives der rum til, at alle familiemedlemmer kan få udtryk deres følelser, så alle familiemedlemmer får plads. Der er derfor ikke længere nogen, som råber højest og bliver hørt mere end andre. Jeres tilknyttede coach vil løbende stille jer spørgsmål for at spore sig ind på, hvad det er, som skaber konflikter for de forskellige familiemedlemmer. Dette kan øge forståelsen for, hvad der får fremprovokoret de mange konflikter, så der på sigt kan opnås en mere harmonisk familie med færre konflikter i hverdagen.

 

Få redskaber, som I kan bruge derhjemme i hverdagen

I vil således gennem familierådgivning få en række værktøjer, som I aktivt kan bruge i jeres hverdag til at håndtere de konflikter, som alle familier møder. Der vil under samtaleterapien primært være fokus på den kommunikation, som finder sted mellem familiemedlemmerne. Det kan hjælpe coachen med at forstå, hvordan jeres families sammensætninger og mønstre er, og denne viden kan på sigt bruges til at forbedre jeres kommunikation internt i familien. Det kan forbedre familierelationerne for både børn, unge og forældre, så der opstår en bedre kommunikation på tværs af generationerne såvel som intern mellem eksempelvis søskende og ægtefæller.

 

Ved at lære at håndtere i familien vil alle familiemedlemmer hver især således få det bedre samtidigt med, at I i fællesskab vil få en mere harmonisk familie med færre problemer og konflikter i hverdagen. I som forældre gør derfor jeres familie en tjeneste ved at modtage familierådgivning for at skabe de bedste forudsætninger for at undgå fremtidige konflikter.

 

Charlotte Bugge

Platanvej 26

2791 Dragør

92 45 12 07