Sådan plejer du bedst dine tænder derhjemme

Din tandlæge og dig selv passer i fællesskab på dine tænder. Det er dog dig selv, der har det overordnede ansvar for dine tænders sundhedstilstand, idet det er tandplejen derhjemme, der danner grundlaget for dine tænders sundhed. Af den grund er det vigtigt at have kendskab til, hvad en grundig tandpleje bør indeholde. Du kan med fordel læse disse gode råd fra en erfaren tandlæge i Ishøj, hvis du vil være sikker på, at du passer bedst muligt på dine tænder.

  1. Indkøb de korrekte redskaber

Tandbørste, tandpasta og tandtråd står på indkøbssedlen her. Godt udstyr betyder meget i sport, og dette princip gælder også inden for tandplejen. Du bør for det første sørge for, at din tandbørste passer i størrelsen til din mund. Børstehovedet bør være blødt, da et for hårdt børstehoved i værste fald kan ridse dine tænders emalje. Denne tandbørste bør udskiftes jævnligt, da slidte børstehår ikke kan gøre det samme arbejde, som en ny tandbørste kan. Du bør også være opmærksom på, hvilken type af tandpasta du bruger Tandpasta med fluor forebygger eksempelvis huller i tænderne, mens du også kan købe tandpasta, der eksempelvis hjælper mod isninger i tænderne, hvis du døjer med det problem. Du bør også købe tandtråd eller tandstikkere, så du kan få renset fladerne mellem tænderne. Disse kan med fordel købes, da de er mere brugervenlige end tandbørsten.

  1. Opbyg en god børsteteknik

Det er almen viden, at tænderne skal børstes to gange dagligt. Dette bør de gøres i to minutter ad gangen. I dette tidsinterval skal du nå alle dine tænder i både overmunden og undermunden, og her er det vigtigt at have en god børsteteknik, så du ikke konsekvent overser bestemte tænder. Anbefalingerne lyder på at børste tænderne i cirkulære bevægelser, så du gradvist børster alle tænderne fra den ene side til den anden side i enten undermunden eller overmunden først. Dog skal du huske at vinkle tandbørsten lidt ekstra for at nå de bagerste kindtænder og eventuelle visdomstænder, som ellers kan være svære at nå. Din tandbørstning bør suppleres med brug af tandtråd én gang dagligt.

  1. Husk de regelmæssige tandeftersyn

Med en god tandpleje derhjemme nedsætter du i høj grad risikoen for tandproblemer og tandsygdomme. Det er dog vigtigt, at du altid tager til de regelmæssige tandeftersyn, når din tandlæge indkalder dig til disse. Til de regelmæssige tandeftersyn har din opmærksomme tandlæge nær Avedøre mulighed for at opdage begyndende tandproblemer samt se, om der er mangler i din tandbørstning. Således kan dine børsteteknik rettes ind, før manglen herfra forårsager tandproblemer. Med en god tandpleje derhjemme og med hjælp fra din tandlæge, har du derfor forebyggelse af tandproblemer på din dagsorden, så du kan passe godt på dine tænder.

ditTANDLÆGEteam
Strandgården 25, st.tv.
2635 Ishøj
43 73 35 01