Få hjælp til at håndtere din stress

Dette indlæg er sponsoreret.

Symptomer på stress

Gennem de senere årtier er stress på arbejdspladsen blevet et emne, der for alvor er blevet sat på dagsordenen, og et som både mange ledere og medarbejdere har stiftet bekendtskab med. Som udgangspunkt kan kortvarig stress være positivt og fungere som en drivkraft til at handle hurtigt og effektivt. Dog er stress, når det bliver kronisk, dybt problematisk og kan have mange alvorlige implikationer på ens helbred.

Der findes både fysiske og psykiske symptomer på stress, og disse kan være gode at være opmærksom på, skulle man blive i tvivl om, om man lever et stresspræget liv.

Nogle af de mest hyppige symptomer på stress er blandt andet:

  • Følelsen af en indre uro
  • Hovedpine og spændinger
  • Hjertebanken
  • Mavesmerter
  • Generel træthed også på trods af meget søvn
  • Irritabilitet og kort lunte
  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • Angst

Hvilke typer af stress findes der?

Som nævnt ovenfor kan stress kategoriseres ud fra flere parametre, hvor det opdeles i kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress kan opstå i forbindelse med eksaminer, konflikter eller deadlines på jobbet og går over, så snart man er ude af den stressede situation.

Langvarig stress kan forekomme på baggrund af alvorlige begivenheder i dit liv, belastninger på arbejdet eller i privatlivet eller manglende fritid og hvile som resultat af en generel overdreven travlhed.

Én af årsagerne til at man skelner mellem de to typer er, at der kan være risikoer forbundet med den langvarige stress. Det kan nemlig øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme, depression samt en forværring af kroniske lidelser og generelle ulykker.

Søg hjælp hos en stress psykolog

Hvordan kommer man af med sin stress? Kontakt en stress psykolog i Aarhus. En psykolog kan hjælpe gennem samtaler og rådgivning til at få fjernet eller reduceret kilden eller årsagen til stress. Fordi stress påvirker ens overskuelighed, vil man ofte opleve, at psykologen vil være ret tydelig i at rådgive dig og indtager en form for ekspertrolle for at sikre de bedste betingelser for bedring. Det er vigtigt, at der vil blive opsat et samarbejde mellem psykologen og ens arbejdsplads, så der i fællesskab kan blive skabt de korrekte rammer til at komme ud af stressen.