Hvornår kan man benytte træbriketter til opvarmning?

Træbriketter er sammenpresset træ, som typisk stammer fra savsmuld og spåner. Dette overskudstræ kan med fordel benyttes som brændsel ved, at det sammenpresses til træbriketter. Savsmuldet og spånerne bliver presset sammen ved varmepåvirkning, hvorefter det sammenpressede træ er i stand til at bevare formen som træbriket. Det gør, at træbriketten er meget kompakte, da savsmuldet og spånerne mister 90% af deres størrelse i forbindelse med sammenpakningen. Det medfører, at du som forbruger får utrolig meget brændsel i en lille træbriket, da der er presset så meget luft og vand ud af træbriketten som muligt.

Brug dit fyr mod god samvittighed

Trækbriketter tilhører kategorien for biobrændsel, og det er derfor en fordel at bruge biobrændsel som brænde i form af træbriketter til opvarmning. Biobrændsel er nemlig CO2-neutralt, hvilket altid bør foretrækkes af hensyn til miljøet. Det er dog vigtigt, at du sørger for, at jeres fyr fungerer optimalt, så der ikke kommer unødvendig CO2-udledning herfra. Der kan desværre stadig udledes sundhedsskadelige partikler fra fyret, hvis fyret, eller en anden form for anlæg, ikke arbejder effektivt nok eller er vedligeholdt. Det kan medføre, at ikke alt forbrændes, hvilket er spild af træ.

Køb træbriketter af høj kvalitet

Kvaliteten af træbriketterne er afgørende for, om forbrændingen forløber optimalt. Træbriketter i utilstrækkelig kvalitet er ikke i stand til at brænde fuldstændigt, og der kan derfor ikke opnås optimalt nytte af træbriketten. Det medfører et stor spild af træbriketten lige så vel, at træbriketter i utilstrækkelig kvalitet typisk også vil smuldre, hvilket er uhensigtsmæssigt. Der vil af denne grund efterlades mere aske, hvilket er upraktisk. Ubehagelig lugte ved afbrændingen er også tegn på, at kvaliteten er mangelfuld. Det er derfor vigtigt, at du kun køber kvalitetsgodkendte træbriketter hos en forhandler, som garanterer træbriketter af høj kvalitet. Din kvalitetsgodkendte forhandler vil sørge for, at dine træbriketter opfylder de krav, som en kvalitetsrig træbriket bør opfylde. Det sikrer dig som forbruger et høj nytte af træbriketten samtidigt med, at du ikke behøver at frygte for meget aske efter afbrændingen.

Levering af træbriketter

Det er muligt at få leveret træbriketter i forskellige mængder, og det er en fordel at bestille store partier hjem, hvis du har opbevaringsplads nok. Det er således muligt for at opnå mængderabat, så det anbefales, at du udregner jeres forbrug, så der bestilles et tilstrækkeligt parti af træbriketter hjem. Her bør du også tilpasse typen af træbriketter til jeres forbrug, så du eksempelvis bestiller en blanding af almindelige træbriketter og særligt kompakte træbriketter hjem. De særligt kompakte træbriketter giver jer en ekstra lang brændetid, hvilket er oplagt at bruge over natten. Det er således muligt at benytte træbriketter døgnet rundt til opvarmning.

Dalmose Brænde ApS
Huginsvej 12
4100 Ringsted
32 13 33 73