Sikkerkhed i laboratoriet

Dette indlæg er sponsoreret.

Hav styr på sikkerhedsreglerne i dit laboratorie

Et laboratorie er en arbejdsplads, hvor der arbejdes med skadelige stoffer som f.eks. kemikalier. Derfor er det selvsagt ekstremt vigtigt, at sikkerheden er på plads, så man kan færdes i et forsvarligt og sundt arbejdsmiljø. Der er mange faktorer at tage højde for, når det kommer til sikkerheden i et laboratorie – vi forsøger her at hjælpe med at danne et overblik.

 

Sikkerhedstjekliste

Visse ting er essentielle at have på plads, for at garantere et sikkert laboratorie. Læs tjeklisten igennem og se, om du har alt udstyret på plads.

  • Sikkerhedsbriller og øjenskylleapparatur til beskyttelse af øjnene

Sikkerhedsbriller hører ikke kun til nytårsaften. Det er vigtigt, at man beskytter sine øjne, da farlige kemikalier kan være meget skadelige for synet. Hav desuden let adgang til et sted, hvor øjnene kan skylles.

  • Sugearm til opsugning af farlige luftgasser

Luften skal være sikker at indånde og færdes i, når man arbejder i et laboratorie. En god sugearm er vigtig af netop denne årsag.

  • Korrekt opbevaring og bortskaffelse af kemiaffald

Kemiske stoffer skal håndteres korrekt for, at sikkerheden kan være på plads. Det er derfor vigtigt at de kemiske stoffer opbevares forsvarligt, og at det kemiske affald kan bortskaffes korrekt.

  • Forbindingskasse til diverse uheld

I et laboratorie er der altid chance for at skære sig eller på anden måde tilegne sig sår, så en let tilgængelig forbindingskasse bør altid være til stede.

 

Hvis uheldet er ude…

Selvom man tager alle forbehold, kan noget stadig gå galt. Vurder situationen, hvis der sker et uheld, og ring 112, hvis det er nødvendigt.