Lær at håndtere farligt affald korrekt

Dette indlæg er sponsoreret.

Sådan håndterer du farligt affald

Er din virksomhed ofte i kontakt med farligt affald, er det vigtigt at vide præcis, hvordan det håndteres korrekt. I dette indlæg gør vi dig klogere på netop dette.

 

Hvad er farligt affald?

Gennem de senere år, hvor der for alvor er blevet sat fokus på affaldssortering, er mange forskellige affaldskategorier opstået. De kan somme tider være svære at holde styr på, det er dog af flere årsager vigtigt at vide, hvornår der er tale om farligt affald.

Overordnet set er farligt affald affald, der udviser sundhedsskadelige eller farlige egenskaber grundet deres indhold af farlige stoffer. Farligt affald kan være farligt på forskellige måder, blandt andet hvis det er:

  • Skadeligt for miljøet
  • Brandfarligt
  • Ætsende
  • Giftigt

Farligt affald kan være:

  • Maling
  • Olieholdigt vand eller spilolie
  • Oliemulsioner
  • Rester af opløsningsmidler

 

Sådan håndterer du farligt affald

Der findes forskellige kommunale reguleringer og vejledninger til, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, når du skal håndtere farligt affald. Som udgangspunkt skal du som virksomhed først kontakte din kommune med oplysninger om det pågældende affald, herunder type, mængde osv. Det er særligt vigtigt, at du sørger for at isolere det farlige affald, så det ikke er i kontakt med andet. Hvis ikke materialet er genanvendeligt, skal du som regel aflevere det på genbrugsstationen. Som virksomhed skal du desuden være opmærksom på, at hvis du producerer mere end 200kg farligt affald om året, skal du have kontakt til og indlevere det på et særligt anvist behandlingssted.

 

Find den rette affaldsspecialist

Når farligt affald skal bortskaffes, er det vigtigt, at det gøres efter bogen for ikke, at det skader miljøet. Derfor er det som virksomhed vigtigt at vælge en samarbejdspartner med de rette kompetencer og den rette viden til at forestå bortskaffelsen. Er du i tvivl om, hvordan farligt affald skal håndteres, eller hvilke særlige tiltag, der skal gøres, kan du med fordel altid kontakte en affaldsspecialist og få gode råd. Få derfor vejledning til håndtering af dit farlige affald.