Ny skole til unge i Århus

Dette indlæg er sponsoreret.

Vælg den rigtige vej for din uddannelse

Det kan være svært at vælge den rigtige retning, når det kommer til uddannelse. Der er mange valgmuligheder, og det kan være svært at få overblik over, hvilke muligheder man reelt har.

Har du svært ved at sidde stille og koncentrere dig, kan det være, at du har brug for at gå en mere praktisk vej. Tag et kig på FGU Aarhus, som er en ny 2-årig forberedende grunduddannelse i tre spor med mulighed for på- og afstigning undervejs. Det er således et tilbud til dig, der har brug for lidt ekstra inden du er klar til en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

 

Vælg spor efter din interesse

Der er tre spor, du kan vælge mellem alt efter, hvad der interesserer dig. Det er henholdsvis:

  • Almen grunduddannelse
  • Produktions-grunduddannelse
  • Erhvervsgrunduddannelse

Du får praksisorienteret dansk og matematik i alle spor samt mulighed for almene fag på G, E og D niveau. Derudover er der mulighed for, at forløbet tilrettelægges efter dine behov, da vi blandt andet tilbyder specialpædagogisk støtte og integreret ordblindeundervisning.

På den almene grunduddannelse får du udover dansk og matematik også praksisorienteret undervisning i andre almene fag, som naturvidenskab, samfundsfag, historie mv., som du også kender fra folkeskolen. Derudover tilbyder vi også dansk som andetsprog.

Produktionsgrunduddannelsen består hovedsaligt af værkstedsundervisning, hvor der produceres. Den faglige undervisning er desuden praktisk orienteret med fokus på især samarbejde og arbejdspladslære.

Erhvervsgrunduddannelsen består af virksomhedspraktik samt skoleundervisning, hvor der igen fokuseres på de praktiske færdigheder.

 

Dine fremtidige muligheder

Efter endt forløb på FGU Aarhus er målet, at du er klar til at tage en erhvervsuddannelse, HF eller varetage et job som ufaglært. Uanset hvilket spor du går på, vil du løbende få vejledning – både omkring dine faglige, personlige og sociale kompetencer samt omkring videre uddannelse og jobmuligheder.